Người em sầu mộng (nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người em sầu mộng
Tác giả: nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cung đàn mùa xuân (nhạc Cao Việt Bách, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cung đàn mùa xuân
Tác giả: nhạc Cao Việt Bách, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai bảo em là giai nhân (nhạc Anh Bằng, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai bảo em là giai nhân
Tác giả: nhạc Anh Bằng, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếng thu (nhạc Phạm Duy, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng thu
Tác giả: nhạc Phạm Duy, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mắt buồn (nhạc Phạm Đình Chương, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mắt buồn
Tác giả: nhạc Phạm Đình Chương, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hoa rụng ven sông (nhạc Phạm Duy, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hoa rụng ven sông
Tác giả: nhạc Phạm Duy, thơ Lưu Trọng Lư
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: