Em hiểu vì đâu chim gọi nhau (nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hiểu vì đâu chim gọi nhau
Tác giả: nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hạt mưa bay cuối đời (nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hạt mưa bay cuối đời
Tác giả: nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lệ buồn nhớ mi (nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lệ buồn nhớ mi
Tác giả: nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

K khúc của Lê (nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: K khúc của Lê
Tác giả: nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hạnh phúc buồn (nhạc Hoàng Thanh Tâm, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hạnh phúc buồn
Tác giả: nhạc Hoàng Thanh Tâm, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em ngủ trong một mùa đông (nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em ngủ trong một mùa đông
Tác giả: nhạc Đăng Khánh, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khúc thụy du (nhạc Anh Bằng, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khúc thụy du
Tác giả: nhạc Anh Bằng, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mai sau soi thấy vết thương tôi còn (nhạc Nguyễn Minh Hải, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mai sau soi thấy vết thương tôi còn
Tác giả: nhạc Nguyễn Minh Hải, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chân dung (nhạc Nguyễn Kế Khuyến, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chân dung
Tác giả: nhạc Nguyễn Kế Khuyến, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về từ vô vọng (nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Về từ vô vọng
Tác giả: nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khi bắt đầu của những năm 30 (nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khi bắt đầu của những năm 30
Tác giả: nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tôi Xa Người – Nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Du Tử Lê


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tôi Xa Người Sáng tác: Nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Du Tử Lê (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Tôi xa người như xa núi sôngEm bên kia suối bên kia rừngEm bên kia nắng bên kia gióTôi một giòng sương lên mênh mông Tôi xa người …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: