Thiêng Liêng Tiếng Gọi Trường Sa – Phạm Quang Trung (chọn điệu) – Hợp âm Am – Tốp Ca,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Thiêng Liêng Tiếng Gọi Trường Sa.
Tác giả: Phạm Quang Trung
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tốp Ca,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: