THẢO NGUYÊN XANH – Khuyết danh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: THẢO NGUYÊN XANH Sáng tác: Khuyết danh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm THẢO NGUYÊN XANH   Hợp âm dạo: [F#m] | [C#m] | [D] | [A] | [Bm] [F#m] | [F#m] | [Dm] | [F#m] | [F#m] Người yêu …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: