Ngày tựu trường (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày tựu trường
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều mưa xứ dừa (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiều mưa xứ dừa
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một thuở đam mê (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một thuở đam mê
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình đêm phố cũ (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đêm phố cũ
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều trên vỉa hè (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiều trên vỉa hè
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thăm những vùng địa sử (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thăm những vùng địa sử
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu vỗ cánh (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu vỗ cánh
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa xuân hoa đào (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa xuân hoa đào
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ quê nơi xứ người (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ quê nơi xứ người
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giấc ngủ đầu nôi (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giấc ngủ đầu nôi
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu cô gái Bạc Liêu (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu cô gái Bạc Liêu
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chúc xuân (Chúc mừng xuân) (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chúc xuân (Chúc mừng xuân)
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có về Sóc Trăng (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có về Sóc Trăng
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xuân đẹp làm sao (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân đẹp làm sao
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương ba miền (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương ba miền
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em vẫn nhớ trường xưa (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Buồn như phượng (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Buồn như phượng
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dư âm mùa hạ (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dư âm mùa hạ
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đoản xuân ca (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đoản xuân ca
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bạc Liêu hoài cổ (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bạc Liêu hoài cổ
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương về cố đô (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương về cố đô
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em bỏ dòng sông (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em bỏ dòng sông
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hành trình trên đất phù sa (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hành trình trên đất phù sa
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gót phiêu du (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gót phiêu du
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hạ buồn (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hạ buồn
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: