Mưa một mình – Thạch Tuyền (chọn điệu) – Hợp âm Em – Phương Thanh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa một mình.
Tác giả: Thạch Tuyền
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Phương Thanh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: