Love On Top – Terius Nash , Beyonce Knowles , Shea Taylor (chọn điệu) – Hợp âm Cmaj7 – Beyonce Knowles,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Love On Top.
Tác giả: Terius Nash , Beyonce Knowles , Shea Taylor
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Cmaj7
Ca sỹ trình bày: Beyonce Knowles,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: