Tâm Tình Hiến Dâng – Linh Mục Oanh Sông Lam (Điệu Boston) – Hợp âm Dm – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tâm Tình Hiến Dâng.
Tác giả: Linh Mục Oanh Sông Lam
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: