Suối tóc – Dương Linh Tuyền – Hợp âm Em – Dương Linh Tuyền,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Suối tóc.
Tác giả: Dương Linh Tuyền
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Dương Linh Tuyền,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Suối Tóc – Văn Phụng , Thy Vân (Điệu Valse) – Hợp âm G – Thái Hiền,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Suối Tóc.
Tác giả: Văn Phụng , Thy Vân
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Thái Hiền,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: