Khi lòng đã tin – When You Believe (Vietnamese Version) – Stephen Schwartz – Hợp âm Dm – Nhật Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Khi lòng đã tin – When You Believe (Vietnamese Version).
Tác giả: Stephen Schwartz
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Nhật Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

When You Believe – Stephen Schwartz (Điệu Slow) – Hợp âm Bm – Mariah Carey, Whitney Houston,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

When You Believe.
Tác giả: Stephen Schwartz
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Mariah Carey, Whitney Houston,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: