Sông Lô Chiều Cuối Năm – Minh Quang (Điệu Slow) – Hợp âm Em – Trọng Tấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sông Lô Chiều Cuối Năm.
Tác giả: Minh Quang
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Trọng Tấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: