Vầng thơ sầu rụng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vầng thơ sầu rụng Nghe bài hát Vầng thơ sầu rụng: Mai Hương D Your browser does not support the audio element. Thái Thanh Eb Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: