Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman)


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman) Nghe bài hát Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman): Ngọc Lan Am Your browser does not support the audio element. Romeo (Lời Pháp) Bm Your browser does not support the audio element. Vy Oanh Bm Your browser does …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: