Khoảng lặng phía sau thầy


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khoảng lặng phía sau thầy Nghe bài hát Khoảng lặng phía sau thầy: Mắt Ngọc Bm Your browser does not support the audio element. Đoan Trang Am Your browser does not support the audio element. Ngọc Linh Bm Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: