You Are The Love Of My Life – George Benson – Hợp âm D – Roberta Flack, George Benson,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

You Are The Love Of My Life.
Tác giả: George Benson
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Roberta Flack, George Benson,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: