Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường – Trương Quang Lục (chọn điệu) – Hợp âm Am – Châu Bình,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường.
Tác giả: Trương Quang Lục
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Châu Bình,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường Nghe bài hát Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường: Châu Bình Am Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: