Mưa hạ (Quang Bình) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa hạ
Tác giả: Quang Bình
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cố quên một tình yêu (Quang Bình) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cố quên một tình yêu
Tác giả: Quang Bình
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về thăm xứ lạnh – Hùng Cường (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Quang Bình,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Về thăm xứ lạnh.
Tác giả: Hùng Cường
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Quang Bình,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: