Lỗi hẹn cùng ca dao – Vinh Sử , Đức Vượng (chọn điệu) – Hợp âm Am – Phong Thái Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lỗi hẹn cùng ca dao.
Tác giả: Vinh Sử , Đức Vượng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Phong Thái Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: