Bài ca cho em (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca cho em
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chú ếch con (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chú ếch con
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Thiếu nhi – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình bạn già (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình bạn già
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hà Nội niềm tin và hy vọng
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình ca đất nước – Phan Nhân , Trần Khánh – Hợp âm Am – Quốc Hương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình ca đất nước.
Tác giả: Phan Nhân , Trần Khánh
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Quốc Hương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình ca đất nước (Phan Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình ca đất nước
Tác giả: Phan Nhân
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chim Chìa Vôi – Phan Nhân (Điệu Fox) – Hợp âm F – Yến Nhi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chim Chìa Vôi.
Tác giả: Phan Nhân
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Yến Nhi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê Em Long Phú Mến Yêu – Phan Nhân (Điệu Disco) – Hợp âm E – Mắt Ngọc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Quê Em Long Phú Mến Yêu.
Tác giả: Phan Nhân
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Mắt Ngọc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vườn cây của ba – Phan Nhân (Điệu Ballad) – Hợp âm E – Xuân Mai,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vườn cây của ba.
Tác giả: Phan Nhân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Xuân Mai,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chú Ếch Con – Phan Nhân (Điệu Pop) – Hợp âm F – Xuân Mai,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chú Ếch Con.
Tác giả: Phan Nhân
Điệu nhạc: Điệu Pop
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Xuân Mai,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thành Phố Của Tôi – Phan Nhân (Điệu Ballad) – Hợp âm Fm – Nguyễn Phi Hùng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Thành Phố Của Tôi.
Tác giả: Phan Nhân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Fm
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Phi Hùng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng – Phan Nhân (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Tạ Minh Tâm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng.
Tác giả: Phan Nhân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Tạ Minh Tâm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca cho em – Phan Nhân


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca cho em Ca sỹ: Phan Nhân Điệu:Điệu: Slow Surf Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Nâng phím [Am] đàn [C] Một bài ca [Am] viết riêng tặng [C] em [Am] Một bài ca [Dm] thiết tha riêng tặng [Am] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: