Mùa đông binh sĩ (Phan Huỳnh Điểu – năm: 1946) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa đông binh sĩ
Tác giả: Phan Huỳnh Điểu – năm: 1946
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: