Nơi Không Anh – Phan Hoàng Thúy Vy (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Phan Hoàng Thúy Vy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nơi Không Anh.
Tác giả: Phan Hoàng Thúy Vy
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Phan Hoàng Thúy Vy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu Thầm – Phan Hoàng Thúy Vy (Điệu Blues) – Hợp âm Amaj7 – Phan Hoàng Thúy Vy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yêu Thầm.
Tác giả: Phan Hoàng Thúy Vy
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: Amaj7
Ca sỹ trình bày: Phan Hoàng Thúy Vy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: