Như một lời hứa (Phan Công Thành) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Như một lời hứa
Tác giả: Phan Công Thành
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Like A Promise – Phan Công Thành (chọn điệu) – Hợp âm F – Thảo Trang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Like A Promise.
Tác giả: Phan Công Thành
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Thảo Trang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Như một lời hứa – Phan Công Thành (chọn điệu) – Hợp âm E – Thảo Trang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Như một lời hứa.
Tác giả: Phan Công Thành
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Thảo Trang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: