Cô Gái Đăk Nông – Trần Thiện Quang , Phan Anh Khoa (Điệu Ballad) – Hợp âm G – NMT ft Cương ND ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cô Gái Đăk Nông.
Tác giả: Trần Thiện Quang , Phan Anh Khoa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: NMT ft Cương ND ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: