Con đò lỡ hẹn (Phạm Hòa Khánh & Phạm Thanh Thảo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con đò lỡ hẹn
Tác giả: Phạm Hòa Khánh & Phạm Thanh Thảo
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: