Nước Mắt Lạnh – NA (chọn điệu) – Hợp âm Em – M711 bAND,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nước Mắt Lạnh.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: M711 bAND,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: