HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI – Ns Phan Mạnh Quỳnh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI Sáng tác: Ns Phan Mạnh Quỳnh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI    Hợp âm dạo: [A]  | [E]  | [F#m]  | [D]  (Hợp âm vòng) Cuộc gọi [A] đêm Anh …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

CÓ CHÀNG TRAI VIẾT LÊN CÂY – Ns Phan Mạnh Quỳnh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: CÓ CHÀNG TRAI VIẾT LÊN CÂY Sáng tác: Ns Phan Mạnh Quỳnh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời)   Hợp âm dạo (Capo I.): [D] | [D] | [F#m] | [D] | [F#m] | [G] | [G] | [Gm] | [Gm] | [D] | [D] | …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

HẠNH PHÚC CHIA ĐÔI – Ns Phan Mạnh Quỳnh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: HẠNH PHÚC CHIA ĐÔI Sáng tác: Ns Phan Mạnh Quỳnh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm dạo: [Dsus4] | [Em] -[Bm] | [Am] | [Em] [Bm] -[Am] | [Bm] -[Em] | [Am] | [Bm] -[Em] | [Em] Người quay mặt [Esus4] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

CHẲNG BAO GIỜ EM HỐI TIẾC – Ns Phan Mạnh Quỳnh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: CHẲNG BAO GIỜ EM HỐI TIẾC Sáng tác: Ns Phan Mạnh Quỳnh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm guitar CHẲNG BAO GIỜ EM HỐI TIẾC   Hợp âm dạo: [Bm] | [D] | [G] | [D] | [Bm] | [E]  | …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

TRI KỶ – Ns Phan Mạnh Quỳnh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: TRI KỶ Sáng tác: Ns Phan Mạnh Quỳnh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm TRI KỶ   Hợp âm dạo: [F] | [F] | [Am] | [Am] | [Dm] | [Dm]  | [Am] | [Am] (Capo I.) 1. Mình thiếu một [F] chút …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

YÊU NHAU NỬA NGÀY – Ns Phan Mạnh Quỳnh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: YÊU NHAU NỬA NGÀY Sáng tác: Ns Phan Mạnh Quỳnh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm dạo: [Eb] | [Eb] | [Eb] | [Ab] Ngoài [Eb/G] kia không biết thế giới yêu nhau [Ab] kiểu gì. Còn [Cm/G] nơi …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: