Những Đóm Mắt Hỏa Châu – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Bollero) – Hợp âm Em – Hoàng Oanh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Những Đóm Mắt Hỏa Châu.
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hoàng Oanh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: