Màu thời gian (nhạc Nguyễn Xuân Khoát, thơ Đoàn Phú Tứ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Màu thời gian
Tác giả: nhạc Nguyễn Xuân Khoát, thơ Đoàn Phú Tứ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: