Nỗi sầu (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Julie) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nỗi sầu
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Julie
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: