Mưa nhạt nhòa (Love you and love me) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Vy Oanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa nhạt nhòa (Love you and love me)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Vy Oanh
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: