Vắng em trong đời (Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vắng em trong đời
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đời phong ba (Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đời phong ba
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mơ trong giấc mộng (Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mơ trong giấc mộng
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bước chân lầm lỡ (Đại ca – Dà gē – 大哥) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bước chân lầm lỡ (Đại ca – Dà gē – 大哥)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn – Quan shi ai – 全是爱 (Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn – Quan shi ai – 全是爱
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Lư Anh
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: