Tình trong lá thiếp (Phan Huỳnh Điểu – năm: 1955) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình trong lá thiếp
Tác giả: Phan Huỳnh Điểu – năm: 1955
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương tình yêu và tuổi trẻ (Quốc Dũng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương tình yêu và tuổi trẻ
Tác giả: Quốc Dũng
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu bên suối (Thế Song) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu bên suối
Tác giả: Thế Song
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cô giáo về bản (Trương Hùng Cường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô giáo về bản
Tác giả: Trương Hùng Cường
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thanh niên làm theo lời Bác (Hoàng Hà) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thanh niên làm theo lời Bác
Tác giả: Hoàng Hà
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người sống mãi trong lòng miền Nam (Nguyễn Đồng Nai) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người sống mãi trong lòng miền Nam
Tác giả: Nguyễn Đồng Nai
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người là niềm tin tất thắng
Tác giả: Chu Minh
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương anh bộ đội (Xuân Oanh – năm: 1949) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương anh bộ đội
Tác giả: Xuân Oanh – năm: 1949
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Qua bến đò Quan (Thái Cơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Qua bến đò Quan
Tác giả: Thái Cơ
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Miền Trung nhớ Bác (Thuận Yến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Miền Trung nhớ Bác
Tác giả: Thuận Yến
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh vẫn hành quân (nhạc Huy Du, thơ Trần Hữu Thung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh vẫn hành quân
Tác giả: nhạc Huy Du, thơ Trần Hữu Thung
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dấu chân phía trước (Phạm Minh Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dấu chân phía trước
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách & Đăng Trung – năm: 1975) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
Tác giả: Cao Việt Bách & Đăng Trung – năm: 1975
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn (Hoàng Hà) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn
Tác giả: Hoàng Hà
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) (Văn Dũng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng)
Tác giả: Văn Dũng
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trên đỉnh Trường Sơn ta hát (Huy Du) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trên đỉnh Trường Sơn ta hát
Tác giả: Huy Du
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tôi người lái xe (An Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tôi người lái xe
Tác giả: An Chung
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Viếng lăng Bác (nhạc Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Viếng lăng Bác
Tác giả: nhạc Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường lên Tây Bắc (Văn An – năm: 1950) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường lên Tây Bắc
Tác giả: Văn An – năm: 1950
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ta ra trận hôm nay (Văn An – năm: 1973) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ta ra trận hôm nay
Tác giả: Văn An – năm: 1973
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lá cờ (Tạ Quang Thắng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lá cờ
Tác giả: Tạ Quang Thắng
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình anh (Tôn Thất Lập) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình anh
Tác giả: Tôn Thất Lập
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình em (nhạc Huy Du, thơ Hồ Ngọc Sơn – năm: 1962) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình em
Tác giả: nhạc Huy Du, thơ Hồ Ngọc Sơn – năm: 1962
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khát vọng tuổi trẻ (Vũ Hoàng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khát vọng tuổi trẻ
Tác giả: Vũ Hoàng
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa xuân trên quê hương (Hoài Mai – năm: 1975) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa xuân trên quê hương
Tác giả: Hoài Mai – năm: 1975
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: