Cúc ơi (nhạc Bùi Hăng Ry, thơ Yến Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cúc ơi
Tác giả: nhạc Bùi Hăng Ry, thơ Yến Thanh
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: