Trời Ơi Tin Được Không – Andiez (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Trường Giang, Nhã Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trời Ơi Tin Được Không.
Tác giả: Andiez
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Trường Giang, Nhã Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngược Xuôi Con Nước – Vũ Quốc Bình (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Nhã Phượng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngược Xuôi Con Nước.
Tác giả: Vũ Quốc Bình
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nhã Phượng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nỗi đau dịu dàng (Killing me sotfly with his song) – Lê Hựu Hà , Charles Fox (chọn điệu) – Hợp âm Em – Nhã Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nỗi đau dịu dàng (Killing me sotfly with his song).
Tác giả: Lê Hựu Hà , Charles Fox
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Nhã Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một chút tình quê – Quốc Dũng (Điệu Chachacha) – Hợp âm A – Nhã Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Một chút tình quê.
Tác giả: Quốc Dũng
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Nhã Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh Về Giữa Mùa Xuân – Quốc Dũng (chọn điệu) – Hợp âm G – Nhã Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Về Giữa Mùa Xuân.
Tác giả: Quốc Dũng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Nhã Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: