Nhớ về em – Nguyễn Quang Minh – Hợp âm Am – Nguyễn Quang Minh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhớ về em.
Tác giả: Nguyễn Quang Minh
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Quang Minh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Piatic Song – Hoàng Long (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Nguyễn Quang Minh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Piatic Song.
Tác giả: Hoàng Long
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Quang Minh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: