Mẹ (Nguyễn Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mẹ
Tác giả: Nguyễn Linh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có Thế Thôi – Nguyễn Linh (Điệu Bollero) – Hợp âm G – Nguyễn Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Có Thế Thôi.
Tác giả: Nguyễn Linh
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: