Màu tím tình yêu (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Màu tím tình yêu
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kỷ niệm (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kỷ niệm
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mênh mông tình buồn (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mênh mông tình buồn
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho người tôi yêu (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho người tôi yêu
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một lời cuối cho em (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một lời cuối cho em
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phương trời nhớ (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phương trời nhớ
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bơ vơ (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bơ vơ
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Biệt khúc (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Biệt khúc
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn em và tôi (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sài Gòn em và tôi
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin đừng nói yêu tôi (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xin đừng nói yêu tôi
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu đến trong giã từ (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu đến trong giã từ
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Không 2 (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Không 2
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Không (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Không
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cô đơn (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô đơn
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình khúc chiều mưa
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Buồn ơi chào mi (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Buồn ơi chào mi
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai đưa em về (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai đưa em về
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho người tôi yêu – Nguyễn Ánh 9 – Hợp âm A – Quỳnh Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cho người tôi yêu.
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Quỳnh Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm tình yêu – Nguyễn Ánh 9 – Hợp âm G – Thụy Vũ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm tình yêu.
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Thụy Vũ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kỷ niệm – Nguyễn Ánh 9 – Hợp âm A – Quỳnh Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Kỷ niệm.
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Quỳnh Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa hè năm ấy (Mùa hè 42) – Nguyễn Ánh 9 – Hợp âm Cm – Nguyễn Hồng Nhung,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mùa hè năm ấy (Mùa hè 42).
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Cm
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Hồng Nhung,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sắc xuân – Nguyễn Ánh 9 – Hợp âm Am – Nguyễn Hồng Nhung,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sắc xuân.
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Hồng Nhung,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm tình yêu (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm tình yêu
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phương trời nhớ – Nguyễn Ánh 9 (chọn điệu) – Hợp âm Gm – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Phương trời nhớ.
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai Đưa Em Về (SAO ĐẠI CHIẾN TẬP 8) – Nguyễn Ánh 9 (Điệu Slow) – Hợp âm Dmaj7 – Dương Hoàng Yến,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Đưa Em Về (SAO ĐẠI CHIẾN TẬP 8).
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Dmaj7
Ca sỹ trình bày: Dương Hoàng Yến,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: