Người Mẹ Hiền Yêu Dấu (Maman Oh Maman) – NA (Điệu Valse) – Hợp âm Am – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Người Mẹ Hiền Yêu Dấu (Maman Oh Maman).
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman)


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman) Nghe bài hát Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman): Ngọc Lan Am Your browser does not support the audio element. Romeo (Lời Pháp) Bm Your browser does not support the audio element. Vy Oanh Bm Your browser does …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: