Ngắm – Vũ Đinh Trọng Thắng (Điệu Fox) – Hợp âm G – Vũ Đinh Trọng Thắng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngắm.
Tác giả: Vũ Đinh Trọng Thắng
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Vũ Đinh Trọng Thắng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngẫm – Dương Minh Đức (Điệu Blues) – Hợp âm Bm – Dương Minh Đức,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngẫm.
Tác giả: Dương Minh Đức
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Dương Minh Đức,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngắm – Hân Suliee (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Hân Suliee,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngắm.
Tác giả: Hân Suliee
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Hân Suliee,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: