Never Be Alone – TheFatRat (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – TheFatRat,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Never Be Alone.
Tác giả: TheFatRat
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: TheFatRat,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Never Be Alone – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Shawn Mendes,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Never Be Alone.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Shawn Mendes,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: