NẾU MỘT NGÀY – Khánh Băng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: NẾU MỘT NGÀY Sáng tác: Khánh Băng Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm dạo (Đan Nguyên – Capo I.): [F] | [Em7] | [Dm7] | [C] | [F] | [Em] | [Dm7] | [E] 1. [Am] Nếu, nếu một …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: