Một Ngày Bình Yên – Minh Châu (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Mỹ Lệ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Một Ngày Bình Yên.
Tác giả: Minh Châu
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Mỹ Lệ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: