Mushup Anh Cứ Đi Đi – Nhiều Tác Giả (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Nhiều Ca Sĩ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Anh Cứ Đi Đi.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Nhiều Ca Sĩ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: