Mười thu em cũng chờ


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mười thu em cũng chờ Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) b [Am] Ai có qua đò ngang Ghé thăm Tiền [E7] Giang, nhớ đến quê [Am] em Vú sữa đong đưa vườn trưa vắng [Em] ai? [Am] Câu hát ầu …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: