Mưa Tuyết – Trần Huệ Nhàn – Nhạc Hoa Lời Việt (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Priscilla Chan Trần Huệ Nhàn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa Tuyết – Trần Huệ Nhàn.
Tác giả: Nhạc Hoa Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Priscilla Chan Trần Huệ Nhàn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: