Mưa mùa đông – NA (chọn điệu) – Hợp âm G – 2B,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa mùa đông.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: 2B,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa Mùa Đông – Phạm Minh Thành (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Ngô Thế Phương – VBK,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa Mùa Đông.
Tác giả: Phạm Minh Thành
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Ngô Thế Phương – VBK,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: