Mùa Hè Xanh – Vũ Hoàng (Điệu Disco) – Hợp âm Dm – Lam Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mùa Hè Xanh.
Tác giả: Vũ Hoàng
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Lam Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: