Một Lần Cho Anh – Hoàng Khánh Dũng (chọn điệu) – Hợp âm Am – Khánh Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Một Lần Cho Anh.
Tác giả: Hoàng Khánh Dũng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Khánh Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: