Mỗi Lần Gặp Em – Dương Đức Hiển (chọn điệu) – Hợp âm C – Lê Hiếu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mỗi Lần Gặp Em.
Tác giả: Dương Đức Hiển
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lê Hiếu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: