Mơ – Tank27 – Tank27 (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Tank27,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mơ – Tank27.
Tác giả: Tank27
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Tank27,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: